Lielā talka 2021

Lielā talka ir tradicionāls vides pasākums Latvijā, kas tiek rīkots kopš 2008. gada ar mērķi "padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē".

Pirmā Lielā talka tika sarīkota 2008. gada 13. septembrī par godu Latvijas 90 gadu jubilejai. Vienas dienas laikā 512 organizētās talkošanas vietās 364 pašvaldību teritorijās ap 50 tūkstoši talcinieku savāca vairāk nekā 260 tūkstošus atkritumu maisu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas tehniskie darbinieki talkoja 23.aprīlī, sakopjot skolas teritoriju, lai mūsu skola kļūtu skaistāka, pievilcīgāka un tīrāka. Bet pedagogi un skolēni piedalījās  Lielajā Talkā, uzkopjot savu pagalmu un palīdzot radīt pievilcīgu mūsu pilsētu. Tīra vide sākas ar Tevi pašu. Pirms nomet zemē atkritumus, padomā vai Talkas dienā Tev pašam tos nevajadzēs pacelt. Ikdienā jārūpējas par to, lai apkārt būtu sakopts un nepiesārņots, tad arī Lielajā Talkā būs mazāk darba.

Paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijas tehniskajiem darbiniekiem par uzņēmību un darba sparu, lai mūsu skola, Krāslava un arī Latvija būtu sakoptāka un tīrāka.

 

Talkosim visi kopā - katrs pie savas mājas!

Skaidrīte Gasperoviča

Vairāk info šeit -

https://talkas.lv/