KVĢ jaunieši iepazīst Saeimu

Tuvojas 1.maijs, diena, kad uz pirmo sēdi 1920.gadā sanāca Satversmes Sapulce. Tas bija pirmais tautas ievēlētais likumdevējs Latvijā, kura galvenais uzdevums bija izstrādāt Latvijas pamatlikumu- Satversmi.

Tieši šonedēļ  - 29.aprīlī mūsu skolas 10.b klases skolēni Vēstures  un sociālo zinātņu stundas laikā virtuāli iepazinās ar Saeimu, jo bijām pieteikušies skolu programmai “Iepazīsti Saeimu”. Tās mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. 

Saeimas iepazīšana notika virtuāli- Zoom platformā.

Nodarbības laikā gan skatījāmies video “Likumdošanas ABC” par Saeimu, gan klausījāmies Saeimas sabiedrisko attiecību speciālistes stāstījumu par LR Saeimas galvenajiem uzdevumiem, funkcijām. Tagad visi 10.b klases jaunieši zinās, ko atbildēt uz jautājumu: “Vai Saeima ir valdība?  Kurš Latvijas Valsts prezidents ir ievēlēts atklātā Saeimas balsojumā?”

Vai Tu zini, kā skolnieki var iesaistīties politikā un Saeimas darbā? - Arī uz šo jautājumu saņēmām nopietnu atbildi.

Bija interesanti uzzināt, ka Latvijā Saeima visātrāk  no Eiropas parlamentiem izveidoja attālināto sēžu platformu – e-saeima. ( Aigars S.)

Jaunieši paši varēja piedalīties balsošanā un izteikt savu viedokli par diviem būtiskiem jautājumiem -  Vai atbalstāt ideju, ka par Saeimas deputātu var kļūt jaunietis no 18 gadiem?  Vai pēc Covid krīzes mācību programmā vajadzētu kombinēt mācības klātienē un attālināti?

Atbilde “Jā “ uz pirmo jautājumu bija  32%, bet uz 2.jautājumu – 39% skolnieku. Bija iespēja argumentēt savu izvēli. Samanta rezumē: -Ja būtu iespēja, es vēlētos vairāk debatēt, aizstāvot savu viedokli un, protams, uzklausot citus.

Vairāki skolēni uzsvēra, ka tagad saprot, cik svarīga iestāde ir Latvijas Republikas Saeima, tās likumdošanas darbība. Dzintars  un Evelīna domā, ka labprāt paši piedalītos likumdošanā, bet Edgars vēlētos tikties ar kādu Saeimas deputātu. Laura gribētu darboties jauniešu Saeimā, lai iegūtu pieredzi likumprojektu izstrādē, diskutētu par dažādam tēmām.

Neatbildēts tika jautājums: - “Vai visi deputāti vienlīdz daudz iegulda darba, izsakās vai arī ir tādi, kas vienkārši eksistē, klusē un īpaši neiesaistās diskusijās?”.

Kristaps atzina, ka labprāt apmeklētu Saeimas ēku arī klātienē un iepazītu deputātu darbu. Arī  Aigars S. un Arnolds, ja būtu iespēja , labprāt piedalītos Saeimas sēdē, jo politika ir diezgan interesanta. Baiba nākotnē vēlētos strādāt Saeimā, tāpēc ka  ikviens viedoklis tur tiek uzklausīts.

Sapratu, ka vēlēšanas ir svarīga lieta un ikvienam vajadzētu piedalīties.( Evelīna)

Sapratu, ka darboties politikā nav viegls darbs, jo demokrātijas apstākļos  visiem ir savi labi aizstāvēti un argumentēti viedokļi, kurus ir jāpieņem un jāizdara lēmums cilvēku labā. Arī interešu grupās, koalīcijai un opozīcijai ir strīdi, kas apgrūtina lēmumu pieņemšanu. ( Jelizaveta)

Gribam pateikt paldies par sniegto iespēju paplašināt savu redzesloku. Aicinām arī citas klases izmantot šo iespēju un izzināt likumdošanas procesu Latvijā, saprast, ka demokrātiska sabiedrība ir izglītota sabiedrība.

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinātņu skolotāja

Dzintra Rateniece