Rudens krāsu mozaīka

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Rudens ir krāsains gadalaiks, lai izbaudītu krāšņās dabas nokrāsas. Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros oktobra sākumā tika novadītas āra nodarbības cikla „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 4.a un 4.b klases skolēniem.

 

Rudens ir krāsains gadalaiks, lai izbaudītu krāšņās dabas nokrāsas. Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros oktobra sākumā tika novadītas āra nodarbības cikla „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 4.a un 4.b klases skolēniem.

Tika organizētas aizraujošas aktivitātes dabas izzināšanā, kuru mērķis - pētīt, analizēt, secināt un mācīties par dabu ar prieku! Vērojumi dabā, praktiskās darbības un rotaļas ar savu specifiku sekmē garīgo attīstību, tām piemīt audzinoša un attīstoša funkcija:

  • Sniegt skolēnam iespēju praktiski darboties un izpausties;
  • Sagādāt pozitīvas emocijas;
  • Pilnveidot domāšanu un nostiprināt atmiņu;
  • Dod iespēju „izlādēt” uzkrāto enerģiju.

Šoreiz mēs, 4.klašu skolēni,  pulcējāmies skolas pagalmā. Pārrunājām par krāsu daudzveidību rudenī. Bērniem tika dots uzdevums – atrast pēc iespējas vairāk krāsu. Skolēni saņēma mazas paletītes un varēja pildīt uzdevumu. Bērni aktīvi darbojās un mācījās paskaidrot no kā tika iegūta katra krāsa. Katrs veica savu individuālo uzdevumu, kā rezultātā tika izveidota kopīga rudens krāsu mozaīka.

 Nodarbību noslēgumā secinājām, ka šis gadalaiks ir krāsām bagāts. Skolēni bija ļoti priecīgi un gandarīti par paveikto uzdevumu un naski iesaistījās rotaļās.

Paldies 4.a klases audzinātājai Valentīnai Gekai par palīdzību un fotogrāfijām.

 

4.b klases audzinātāja Inta Beikule