Kāpēc atnāk rudens?

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) nodarbību cikla „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” ietvaros, 4.b skolēni oktobrī devās rudens pastaigā. Nodarbība sākās ar draudzības apli, kur tika pārrunāti nodarbības mērķi un uzdevumi. Izrunājām arī par rudens pārvērtībām:

 

  • Kāpēc atnāk rudens?
  • Kāpēc lapas maina krāsu un birst?
  • Kādas izmaiņas, tuvojoties rudenim, notiek cilvēku dzīvē?

Ieraugot lielu koku,  skolēniem tas protams jāpapēta - kas dzīvo pie koka, kāds ir koka stumbrs, kāpēc sūnas ir tikai vienā pusē? Skolēni dodas meklēt pašu krāsaināko un skaistāko koka lapu un katrs pastāsta par savu lapu.

Kad daudzkrāsainās lapas sabirušas uz zemes kā biezs paklājs, skolēniem ļaujam ar tām padraiskoties. Veidojam dažādas izdomātas figūras, bet kopīgi sagrābjot tās kaudzītēs, ieklausāmies kā lapas čab…

Āra vidē skolēni var brīvi justies, brīvi rotaļāties un to darot izjūt prieku. Darbošanās svaigā gaisā veicina bērna attīstību visās jomās. Redzēt, kā bērni smejas, tas ir patiesi liels prieks! Skatos viņu emocijās, prieku acīs, un manī  ir gandarījums par vēl vienu izdevušos āra nodarbību.

4.b klases audzinātāja Inta Beikule