Makss un Morics

Mācību gada noslēgumā 2.klases skolēniem bija iespēja apmeklēt leļļu teātra izrādi neparastā veidā- sēžot mājās pie ekrāna. Tā šoreiz bija izrāde par Maksu un Moricu, valsts programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumā. 

Daloties iespaidos par izrādi, skolēni teica, ka izrāde patika, tā bija ļoti smieklīga un dažiem likās pārāk skaļa. Skolēni mācās izteikt savu viedokli un dažs nolēma, ka leļļu teātra izrādes viņam nepatīk. Bija arī daļa skolēnu, kas šo izrādi noskatījās pat vairākas reizes! Un visi atzina, ka abi zēni - Makss un Morics ir palaidnīgi un viņu joki ir ļoti nejauki.

Bērni savos zīmējumos attēloja kādu no zēnu nedarbiem un vērtēja, kādas īpašības piemīt palaidņiem Maksam un Moricam. Abiem ir ievērojama nedarbu pieredze. Reiz viņi apmuļķoja gandrīz visus sava ciema miermīlīgos iedzīvotājus. Izrādē viņi ir pieauguši un kļuvuši nedaudz prātīgāki. Slavenie delveri pat ir piekrituši mums visiem izstāstīt septiņus neparastākos savas dzīves atgadījumus ar visām no tā izrietošajām sekām.

Leļļu teātra izrādes režisors: Edgars Kaufelds

        Māksliniece: Ieva Ozoliņa

             Scenogrāfs: Uģis Bērziņš

                     Komponists: Juris Kaukulis

Vilhelms Bušs uzrakstīja grāmatu "Makss un Morics", ko aicinu vasarā izlasīt!

2.b klases audzinātāja Rasma Krumpāne