Kā Barons pie uzvārda ticis

  Patiesi interesantu Memoriālā Muzeja nodarbību ”Kā Barons pie uzvārda ticis” noklausījās un 25.maijā praktiski darbojās 7. b klases audzēkņi. Tas bija dziļi vēsturisks stāsts par latviešu dzīvi, kur skolēni uzzināja, ka senie latvieši līdz 14. gadsimtam dzīvoja bez uzvārdiem. Ar aizrautību klausījāmies, kā cilvēki tika katrs pie sava uzvārda. Protams, ka tos piešķīra muižkungs, un tie nāca no Latvijas dabas objektiem, putniem, dzīvniekiem, gan amatiem, gan tautībām, gan citām valodām. Bija iespēja katram pašam fantazēt un darināt kādu uzvārdu. Sanāca gan skanīgi, gan nedaudz amizanti, gan mīļi uzvārdi.

Vadītājs Andris Ērglis (ar ļoti latvisku uzvārdu) paziņoja mums pagājušā gada populārākos uzvārdus Latvijā. 1. vietā - Bērziņš, 2. vietā - Kalniņš, 3. vietā - Ozoliņš.

Interesants fakts no vadītāja bija norādīts, ka Kr. Barona uzvārds ir pareizi jāizrunā. Barons ar (uo), nevis (ō), jo tas nav tituls. Emocionāls nodarbības noslēgums veidojās, ikvienam noklausoties jauniešu kora „KAMĒR…” izpildījumā Kr. Baronam veltītu dziesmu “Barons”( Ojāra Vācieša vārdi, Ulda Stabulnieka mūzika), kora diriģents Māris Sirmais.

Šī nodarbība aicināja ikvienam aizdomāties par sava uzvārda izcelsmi, pētīt dzimtas koku, tā saknes. Paldies valsts programmai “Latvijas skolas soma” un skolotājai Skaidrītei Gasperovičai par iespēju gūt jaunas zināšanas un paplašināt skolēnu redzesloku.

 

Inta Japiņa

latviešu valodas un literatūras skolotāja