Pirmie soļi programmēšanā

Digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par katra cilvēka nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu, un datorprasmes iegūst arvien lielāku nozīmi, lai tās droši lietotu, pārvaldītu. No šī mācību gada skolās ir ieviests jauns mācību priekšmets – datorika, kas aizstāj līdzšinējo mācību priekšmetu – informātiku. Datorika ir tehnoloģiju mācību jomas mācību priekšmets, un tajā skolēni apgūs ne vien prasmīga lietotāja iemaņas, bet arī domās par to, kā radīt sev un citiem noderīgus risinājumus.

Viens no jauniem un visapjomīgākajiem tematiem 7.klasē ir “Kā izstrādā mājaslapu?”. Iesācēja līmeņa programmētājiem ir ļoti labi jāzina kāda no programmēšanas valodām un skolēni ar aizrautību ķērās pie jaunās mācību vielas apguves.

Pēdējā laikā strauju popularitāti piedzīvo tieši JavaScript. Sākotnēji tā tika izveidota, lai mājaslapas padarītu dinamiskas un interaktīvas, bet tagad lietojums ir ievērojami paplašinājies – no mobilajām aplikācijām līdz pat mikrokontrolieriem un robotiem.

JavaScript radījis Brendans Eihs (Brendan Eich) 1995.gadā. Tā ir skriptu programmēšanas valoda, ko visbiežāk izmanto tīmekļa vietņu izveidošanai. Kas attiecas uz tās lietošanas biežumu, vairāk nekā puse no visiem programmētājiem izmanto JavaScript. JavaScript tiek izmantota gandrīz visās tīmekļa vietnēs, un, ja esi ieinteresēts veidot korporatīvās tīmekļa vietnes, tev ir jāiemācās to izmantot.

Visas iegūtās zināšanas galu galā kļūs bezjēdzīgas, ja tās neizmantojat praksē. Visu, ko skolēni iemācījās – jāatkārto un jāizmēģina! Atklāti sakot, pusaudžiem sākumā nebija viegli, bet viņi tika galā ar visām grūtībām un veiksmīgi izveidoja pirmās programmas patstāvīgi. Viens no projekta uzdevumiem bija skolēniem uzrakstīt programmu, kuras rezultātā HTML lapa tika izveidots zīmējums.

Mēs ceram, ka pirmie soļi JavaScript programmēšanā ir palīdzējuši skolēniem iegūt skaidrāku priekšstatu par to, kas iesācēja līmeņa programmētājiem ir nepieciešams veiksmīgai zinātnes un karjeras uzsākšanai. 

Ja Jūs sapņojat par programmētāja profesiju – negaidiet, veiciet pirmo soli pretī Jūsu uzstādītajiem mērķiem!

Jeļena Japiņa, Nataļja Loskutova

KVĢ datorikas skolotājas