Pēdējais zvans skan 9.klasēm

  Paldies par tavu, skola, plašo sirdi,

   Par drošu soli, dziesmām, zinībām!

    Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku!

      Es Jūsu priekšā zemu paklanos.

       Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves taku,

         Kas ved uz priekšu dzīves pakalnos!”

/R.Urtāne/

Klāt ir pēdējā  maija diena.

Šogad Krāslavas Valsts ģimnāzijā Pēdējais zvans skan četrām 9.klasēm. Maijā izpalika eksāmenu laiks, bet visi skolēni veiksmīgi nokārtoja valsts diagnosticējošos darbus jau pavasarī. 

Pati daba beidzot atcerējās, ka ir pavasaris un lutināja mūsu nākamos absolventus ar skaistu, siltu un saulainu laiku, kas visus – skolēnus, vecākus, skolotājus – mudināja nākotnē raudzīties ar gaišām un saulainām cerībām. Pasākums notika attālināti, bet sveicēju pulks bija gana kupls - direktors, pirmās audzinātājas, Skolēnu padome, 8.klašu skolēni. Emocionāli aizkustinošs skanēja vecāku novēlējums. viņu acīs mirdzēja pa kādai asaru pērlei, arī lepnums par savu bērnu, kurš nu jau ir tikai soļa attālumā no lielās dzīves sliekšņa. Vecāki saviem lolojumiem vēlēja nenobīties no pārbaudījumiem un droši skatīties nākotnē.

 Krāslavas Valsts ģimnāzijas sveiciens devītajiem un laba vēlējumi skolas Pēdējā zvana dienā! Gaidām septembrī 10.klasē, lai turpinātu gūt jaunas zināšanas.

Administrācija