Papardes zieds

Šajā pavasarī Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros biedrības „Papardes zieds” darbinieki – sabiedrības veselības speciālisti, psihologi, veselības veicināšanas konsultanti, Krāslavas novada izglītības iestādēs vadīja bezmaksas izglītojošu nodarbību ciklus 12-14 un 15-17 gadus veciem pusaudžiem. Nodarbībās, atbilstoši projekta mērķim, tika runāts par katrai vecuma grupai atbilstošām veselības un drošības tēmām. Nodarbības notika tiešsaistē Zoom platformā, izmantojot arī dažādus interaktīvus, dalībniekiem saistošus tiešsaistes rīkus un metodes.

19., 20., 21. un 26. aprīlī nodarbību cikli notika 12-14 g.v. pusaudžiem Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Indras pamatskolā, kur ar 89 jauniešiem tika pārrunātas pubertātes, attiecību, drošības internetā un atkarību profilakses tēmas.

19., 20., 21. un 24. maijā nodarbību cikli notika 15-17 g.v. jauniešiem Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienībā, kur ar 59 jauniešiem tika pārrunātas drošu romantisku attiecību, kontracepcijas, STI (t.sk. HIV/AIDS) un atkarību profilakses tēmas.

Jaunieši novērtējuma anketās pēc nodarbībām rakstīja:

-           „Man patika, jo bija viss vienkārši un saprotami.”

-           „Es uzzināju daudz jauna, ļoti noderīgi. “

-           „Bija interesanti, nodarbības lika atkal aizdomāties par svarīgām lietām.“

-           „Noderīga informācija, uzsākot pieaugušā dzīvi. Bija interesanti piedalīties.“

-           „Paldies par iespēju uzzināt kaut ko jaunu un izglītoties dažādās jomās!“

Nodarbību vadītāji novērtēja, ka nodarbībās piedalījās atsaucīgi un zinātkāri jaunieši, kas arī tiešsaistes mācību laikā bija aktīvi un iesaistījās vadītāju piedāvātajās aktivitātēs. Novērtējuma anketās 95% jaunieši atzina, ka šīs nodarbības viņiem bija noderīgas, un 84% gribētu piedalīties līdzīgās nodarbībās.

Rita Kubuliņa,
sabiedrības veselības speciāliste, biedrības „Papardes zieds” projektu vadītāja