"Ritenītis" izdejo sauli

Jau no aprīļa 14 skolēni no 3. līdz 5. klasei pieteicās  piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta " Saule vija zelta rotu" fināla video  klipa " Svinēt Sauli" iestudēšanā. Dejotājiem tika aizsūtīts deju soļu video un katrs trenējās savās mājās, mēģinājām kopā attālināti Zoom platformā. Tikāmies arī klātienē, ievērojot visus drošības noteikumus. Deju  kolektīva " Ritenītis" ieraksts notika 26.maijā plkst:18.00. 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs dejotājiem pasniedza mazas balviņas. KVĢ deju kolektīvs "Ritenītis" ir viens no 629 kolektīviem un vairāki no 12000 dejotājiem. Mēs ar Jums lepojamies un sakām lielu paldies par prieku un dejotgribu.

Inta Beikule

deju kolektīva "Ritenītis" vadītāja