Izlaidums 9.klasēs

Cienījamie absolventi!

Dārgie kolēģi!

Mīļie vecāki un viesi!

No sirds apsveicu jūs šajos brīnišķīgajos un savā ziņā unikālajos svētkos, kas ir pēdējie lieliskajā stāstā ar nosaukumu pamatskolas gadi. Tradicionāli tas sākas ar pateicības vārdiem ikvienam, kurš iegulda savu darbu, sirds un prāta enerģiju katrā no jums.

Jā, jā, dārgie skolotāji miljons sarkanu rožu pie jūsu kājām. Lai šodienas prieks, mīlestība pret skolēniem, ticība, ka jūsu darbs nebija veltīgs, cerība uz labu nākotni katram absolventam, sniedz jums jaunus spēkus, veselību un laimi!

Tēlaini izsakoties, pirms vairākiem gadiem skolotāji kopā ar jūsu vecākiem iestādīja dārzu, rūpējās par to cik nu kurš varēja,  strādāja tajā  un tagad varam apbrīnot, cik brīnišķīgs ir šis dārzs un tā augļi. Paldies klašu audzinātājām Ingrīdai Grišānei (9.a), Lāsmai Dzirkalei (9.b), Natālijai Raudivei (9.d), Lolitai Dzalbei (9.c). No sirds apsveicu arī  jūs, dārgie vecāki, paldies par sadarbību, paldies par vecāku pienākuma izpildi ar godu un mīlestību! Īpašs paldies Skolas padomes vecākiem - Konstantīnam Kozačukam (9.a), Irēnai Pauliņai (9.b),  Oskaram Radivinskim (9.d) un Inesei Jakovelei (9.c).   Pateicība Ivaram Stivriņam, kurš vienmēr mums izlīdz ar tehniku.                                                        

Cienījamie audzēkņi! Pateicos par to, ka jūs mācījāties pie mums – Krāslavas Valsts ģimnāzijā! Jūs vienmēr bijāt enerģijas un spēka pilni, strādīgi, interesanti un intelektuāli attīstīti zēni un meitenes. Mūsu lepnums, mūsu novada nākotne! Esmu priecīgs un zinu, ka par katru no jums drīz varēšu dzirdēt labus vārdus. Atcerieties savus skolotājus, skolu, šo uzticamo atspēriena punktu, no kura jūs devāties turpmākajā dzīvē!
Lai neviens no jums neapstājas pusceļā, bet nonāk tur, kur bez jums nu nekādi neiztikt… Lai jums veicas!

Jānis Tukāns

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors