Kā nokļūt līdz sapņu darbam?

Valsts skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijās, tiešsaistes nodarbībās vai uzņēmuma ekskursijas ietvaros sniedz priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. Vieslekciju un tiešsaistes nodarbību plāni tiek izstrādāti kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem un citiem nozares ekspertiem. Tajās jaunieši attīsta 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā. Valsts izglītības un satura centrs sniedz atbalstu vieslekciju plānu izstrādē.

Krāslavas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar uzņēmumu SIA "CircleK Latvia" maijā organizēja tiešsaistes nodarbību 9.klases skolēniem - Kā nokļūt līdz sapņu darbam? Nodarbību vadīja Aigars Petrovs - SIA "CircleK Latvia" darbinieks, kurš veiksmīgi kāpa pa karjeras kāpnēm no pārdevēja, tālāk  vadītāja vietnieka līdz DUS "CircleK" vadītājam.

Nodarbības laikā skolēni pārdomāja nākotnes karjeras iespējas un pētīja soļus, kas jāsper, lai varētu darīt savu sapņu darbu. Nodarbības laikā tika izzinātas darba tirgus attīstības īpatnības un prasības un veicināta izpratne, kādēļ mūsdienās ir jāmācās mūža garumā. 

Paldies 9.b klases skolēniem un klases audzinātājai Lāsmai Dzirkalei par sadarbību nodarbības organizēšanā.  Pēc aktīvas dalības nodarbībā, ceram, ka skolēni spēs pateikt: 

  • Es zinu, kas ir karjera un kā to var veidot!

  • Es izprotu, kas ikdienā man jādara, lai būtu veiksmīgs! 

  • Es izprotu, kādas darbības varu veikt jau šodien, lai sasniegtu savu sapņu darbu!

  •  

  • Skaidrīte Gasperoviča

  • pedagogs karjeras konsultants

  • Vairāk informācijas - www.dziveigatavs.lv