Koristi gatavojas dziesmu svētkiem

"Svētki ir tur, kur esam mēs!"- šī ir XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku devīze. Svētki šogad norisināsies neierastā veidā -  e-dziesmusvētku formātā no 2.jūlija līdz 30.oktobrim. (digitāli, video un audio formātā). Koru kolektīvi filmēja video priekšnesumus  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta "Dziesmubērns" video filmas veidošanai, ko sāks demonstrēt ar 2021.gada 20.jūniju. Svētku rīkotāji akceptē jaunā scenārija pamatmērķi sekojoši: - "Stiprināt bērnu un jauniešu psihoemocionālo labbūtību, noslēgt šo svētku ciklu, dokumentējot repertuāru videoversijā un atstāt liecības paar šiem svētkiem, pasakot paldies dalībniekiem un pedagogiem, kas gatavojās svētkiem vairāku gadu garumā".

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5.-12.klašu koris "LIRA" filmēja skaistākos Krāslavas pilsētas skatus un iedziedāja vienu no skaistākajām latviešu tautas dziesmām "Trīcēj' kalni, skanēj' meži". Gidu lomā iejutās kora "LIRA" prezidente Anna Guba (7.klase)  un 9.klases koriste Agate Pauliņa. Paldies mūsu direktoram Jānim Tukānam par sadarbību. Pateicību vēlos izteikt mūsu skolas vecākam Ivaram Stivriņam par atbalstu video filmēšanā, rediģēšanā, montēšanā un radošu pieeju.

Video skaties šeit - https://www.youtube.com/watch?v=lc4YATOWawQ 

Krāslavas novada zēnu kora "Bundzinieki" brašie puiši ieskandināja svētku video ar latviešu tautas dziesmu "Seši mazi bundzinieki" savā interpretācijā. Zēnu korī draudzīgi muzicē Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni, vadītājas ir mūzikas pedagogi Ilona Aprupe un Rita Andrejeva. Paldies koristu vecākiem par atbalstu un video meistariem Jānim Kuklim un Ivanam Lukšam.

Video skaties šeit -  https://www.youtube.com/watch?v=XA9H5RiSFWk 

Mūsu, skolotāju, mērķis - ir turpināt kora tradīcijas skolā un pateikt paldies visiem kora "LIRA" un "Bundzinieki" dziedātājiem par gatavošanos svētkiem 6 gadu garumā!

Ilona Aprupe

koru "LIRA" un "Bundzinieki" vadītāja