Izlaidums 12.klasēs

Cienījamie pasākuma viesi, vecāki, skolotāji, absolventi!

Šodien mēs varam priecāties, jo šajā tik sarežģītajā laikā, skolēni ir veiksmīgi nokārtojuši eksāmenus un nu smaidīgi un atviegloti var skatīties acīs vecākiem, pedagogiem un saviem draugiem, jo viņu cerības ir piepildījušās.

Izlaidums ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms ir veikts un par to, cik daudz iespēju vēl priekšā. Pēc brīža tiks izdalīti KVĢ beigšanas atestāti. Tie  tomēr katram no Jums nozīmēs ko citu.  Dažs ir biežāk un vairāk centies, cits retāk, bet katram ir bijuši brīži, kad esat spīdējuši.

Vienmēr ir patīkami apzināties, ka ir skolēni, kas godam nes ģimnāzijas un Krāslavas vārdu pasaulē Valsts olimpiādēs. Jūs bijāt aktīvi debatētāji, dejotāji, dziedātāji - skatēs ieguvuši panākumus un priecējuši mūs. Teātra sportu aktīvi spēlējuši un popularizējuši. Skolas parlamentā visus gadus aktīvi darbojušies un arī labi sportisti. Jūs bijāt lieliski pasākumu vadītāji, kas pat bezcerīgās situācijās prata atrast izeju.

 Izlaidums ir zināma atvadīšanās no cilvēkiem ar kuriem 3, 5, 12 gadus diendienā bijāt kopā un kurus diez vai tik bieži vēl satiksiet. Ceru, ka mūžam atcerēsieties Krāslavā, Latvijā, pašu ģimeņu un draugu pulkā kādreiz iemācīto, pārdzīvoto, jo katrs cilvēks, kas bijis jūsu dzīvē, atstāj savu nospiedumu.

Jūs šodien dosieties prom no KVĢ ar divām pilnīgi šķīstām un skaidrām lietām. Viena - ir labie vēlējumi, ko saņemsiet no ģimenes, draugiem, skolas. Otrs, ar ko šodien aiziesiet no KVĢ, ir jūsu katra goda vārds. Tālākās gaitās, kas vedīs arvien tālāk no Krāslavas, cilvēkos, kas jūs nepazīst, vissvarīgākais būs jūsu goda vārds. Novēlu, lai līdzcilvēki nākotnē varētu paļauties uz Jums un uz to, ko Jūs sakāt un solāt padarīt.

Ne mazāk svarīga šī diena ir Jūsu vecākiem. Visus šos gadus viņi ir vadījuši Jūs kā sargeņģeļi. Atbalstījuši brīžos, kad pamats zem kājām nav bijis pietiekami drošs un uzmundrinājuši. Kopā ir pārdzīvots attālināto mācību un izlaiduma eksāmenu laiks. Klāt nu ir nopietnu pārmaiņu laiks. Kas cits, ja ne vecāki palīdzēs izvēlēties, atbalstīs mūsu jauniešus arī studiju gados.

Sirsnīgs paldies mūsu klašu audzinātājām, kuras veiksmīgi prata aizvadīt jūs līdz izlaidumam. Viņas mācēja sabalansēt skolotāju un skolēnu prasības kopīga mērķa vārdā.

Paldies mūsu pašvaldībai par atbalstu skolai, jo ar katru gadu skola kļūst skaistāka, un arī ierodoties uz 1-o absolventu vakaru - jūs jau redzēsiet pārmaiņas.

Absolventi, Jūs tūlīt ķersieties dzīves grāmatai klāt, esiet prātīgi un neaizmirstat, ka Jūs nākat no Krāslavas novada no Krāslavas Valsts ģimnāzijas. Uz zemes ir tāda vieta, kur visi pasaules ceļi satiekas – jums tā varētu būt jūsu skola.

Veiksmi, pacietību un izdošanos!

Jānis Tukāns

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors