Pateicība no Barona muzeja

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir valsts programmā "Latvijas skolas soma". 2021.gadā mēs veiksmīgi sadarbojāmies ar Krišjāņa Barona muzeju. Mācību gada noslēgumā tika saņemti pateicības vārdi no muzeja darbiniekiem:

- "Kr.Barona muzeja darbinieki pateicas Jums par sadarbību un audzēkņiem
par aktīvu darbošanos mūsu piedāvātajās LATVIJAS SKOLAS SOMA programmās.
Iecienītās nodarbības un to skaits laikā no februāra līdz maijam:
Mūsu tēvzemes aprakstīšana – 44
Muzis – 18
Uzvārdi – 13
Jaunlatvieši – 9
Latvijas kultūras kanons – 5
Dainu vācele/vārdnīca (Kas dzīvo Dainu skapī) –5

Kopā 94 nodarbībās piedalījās 1039 audzēkņi.
Priecājamies, ka kopīgi varējām apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kas
noteikti palīdzēs arī turpmāk veidot kvalitatīvu muzeja piedāvājumu gan
klātienē, gan attālināti. Paldies par saņemtajiem nodarbību
izvērtējumiem. Tie mūs iedvesmoja un motivēja uzlabot nodarbību
kvalitāti, jo arī mums šī bija jauna pieredze darbā ar savām programmām
attālināti. Ceram, ka mūsu darbs kaut mazliet arī atviegloja Jūsu
ikdienas darbu attālinātajā mācību procesā.

Cerot uz turpmāko sadarbību!
Muzeja darbinieki : Rūta Kārkliņa, Dita Butule un Andris Ērglis
--
Cieņā,
Krišjāņa Barona muzejs
Memoriālo muzeju apvienība

Nodarbības paraksts - https://kvg.lv/zinas/pilns-raksts?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=245&cHash=ed06e392275e5e72a74405dd5346aa10