Drošas skolas principi

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  • Mācību process pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē

Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra  tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.

Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās.

IZM sagatavotais noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" , 2021. gada 17. augustā, apstiprināti valdībā un pieejami MK tīmekļvietnē.

Vairāk informācijas lasi šeit - 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/jauno-macibu-gadu-klatiene-saks-visas-izglitibas-pakapes-valdiba-apstiprinati-drosas-skolas-principi 

Zinātniskā institūta "BIOR" sagatavoto informatīvo materiālu, kā pareizi veikt siekalu testu skaties šeit - 

https://www.youtube.com/watch?v=IhxXJOA_j0Q&t=20s 

Uz tikšanos skolā!

Skolas administrācija