Dzejas gadagrāmata ”Garā pupa”

Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) maijā bija izsludinājusi dzejoļu konkursu, kurā aicināja piedalīties 5–15 gadus vecus bērnus un pusaudžus no visas Latvijas.

- “Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas,” raksta konkursa rīkotāji.

Labākie darbi ir nopublicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2020”, kas iznāca septembrī, Dzejas dienu laikā. Konkursam tika iesniegti daudzi interesanti dzejoļi, bet no tiem tika atlasīti darbi, kuros parādās bērnu vērīgums, jūtīgums un prasme atrast vārdus savām domām.

Mēs lepojamies, ka šajā grāmatā ir publicēti arī mūsu pagājušā mācību gada skolēnu iesniegtie dzejoļi. Sveicam - Samantu Prikšāni 10.klase, Alisi Sardiko 9.klase un Patrīciju Ratnieci 4. klase! Suminām jauno dzejnieku valodu skolotājas – Intu Japiņu, Lolitu Dzalbi un Valentīnu Geku!
Pirmo reizi „Garās pupas” vēsturē 20 konkursa darbus izvēlējās atskaņot arī Latvijas Radio. Mūsu bērnu darbi tika atzīti par veiksmīgākajiem un izskanēja radio ēterā.
Klausies šeit - https://satori.lv/article/dzejoli-berniem-lasa-kaspars-znotins-renars-kaupers-un-citi

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Japiņa