Atbalsts no tiem, kam rūp Latvijas nākotne

15. septembris desmit Krāslavas novada skolēniem bija patīkamu pārsteigumu diena. Viņi saņēma biedrības „Eņģeļa sirds” dāvātos mazlietotos portatīvos datorus. Novadā viesojās biedrības vēstnieces Ivanda Bite un Ieva Duļevska. Dienas laikā Ivanda un Ieva pabija Krāslavas Valsts ģimnāzijā, tikās ar 4 ģimenēm pilsētā un apmeklēja ģimenes arī Kalniešu, Indras un Robežnieku pagastā.

Biedrība „Eņģeļa sirds” ir sabiedriskā labuma organizācija labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Tās mērķi: veicināt bērnu izglītības līmeņa celšanu, izkopt un attīstīt talantus jau no mazotnes un motivēt mainīt dzīves uztveri caur izglītojošiem pasākumiem; ar projektiem veicināt attālāko lauku reģionu attīstību un sekmēt jauniešu uzņēmējspējas un sagatavot kvalificētu darbaspēku nacionālā, reģionālā un pašvaldības līmenī.

Sakarā ar notikumiem, kas bija saistīti ar Covid-19 izplatību un valstī izsludināto pandēmiju, Izglītības un zinātnes ministrijas ieviesa attālināto mācību procesu. Latvijā diemžēl visiem skolas vecuma bērniem mājās nav datora, vai arī ģimenē uz vairākiem bērniem tiek lietots viens dators. Latvijas novadu skolās daļai bērnu datori, skārienjūtīgie telefoni vai iPad  ir piešķirti uz laiku, kurus jāatgriež pēc mācību semestra beigām skolai atpakaļ. Biedrības pārstāves uzskata. ka kvalitatīvi apgūt mācību vielu caur telefonu vai iPad ir apgrūtinoši. Biedrība „Eņģeļa sirds” sazinājās ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju, Lidiju Miglāni un lūdza apzināt un iesniegt sarakstu ar bērniem, kuriem nepieciešams dators mācību nolūkos.

21. gs., kad visa pasaule ir datorizēta, tas, ka bērniem nav sava datora, nākotnē var apgrūtināt arī viņu konkurenci ar citiem bērniem mācību procesā. 

Tāpēc ļoti nozīmīgs ir atbalsts no cilvēkiem, kam rūp Latvijas nākotne. Biedrības pārstāvju sirds siltumu sajuta gan skolēni, gan vecāki, gan visi pārējie. Paldies tautiešiem no Amerikas Latviešu Apvienības, kuru ziedojumu vākšana datoru iegādei uzsākta, pateicoties ALA „Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājai Kaijai Petrovskis, kura, viesojoties Latvijā, pati ir apmeklējusi daudzas ģimenes un labi pārzina šo ģimeņu situāciju. Priecājamies, ka arī Amerikas tautiešiem rūp Latvijas nākotne. Viņi ar prieku atbalsta bērnu un jauniešu izglītības veicināšanas projektus, kurus realizē biedrība „Eņģeļa sirds”. Ļoti novērtējam viņu lielo ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanai, jaunu zināšanu un prasmju apguvei, izglītojamo radošai pilnveidei. Paldies biedrības „Eņģeļa Sirds” pārstāvēm - Ivandai Bitei un Ievai Duļevskai!

 

 "Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību par Jūsu Ziemsvētku vecīša  dāvanu. Man tas bija ļoti priecīgs notikums. Pateicoties Jūsu dāsnumam, es saņēmu ļoti vajadzīgu lietu savai izglītībai. Ļoti ceru kādreiz kļūt par labu un bērnu iemīlētu sporta skolotāju un šaušanas treneri  vai arī apliecināt sevi celtnieka profesijā. Vēlreiz saku lielu jo lielu Paldies par Jūsu dāvanu un par man radīto prieku.

 Visu labo Jums vēlot, ar cieņu Aļģis Berestņevs."