Dāvana Latvijai

Rīt 18.novembris! Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5.a klases skolēni veiksmīgi sadarbojās latviešu valodas un vizuālās mākslas stundās. Stundas mērķis - izveidot apsveikumu Latvijai.

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) viens no pilnveides principiem ir mācību satura starpdisciplinārs, integrēts raksturs. Lai skolēnam veidotos kopīga, vienota izpratne par apkārtējo pasauli, tiek plānota iespējami savstarpēji saistīti vai integrēti gan vienas, gan vairāku mācību jomu ietvaros, veidojot arī kopīgus tematus starp mācību jomām.

Darbs tika veikts attālināto mācību laikā.

Daudz laimes dzimšanas dienā, LATVIJA!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

latviešu valodas skolotāja Lolita Dzalbe un

vizuālās mākslas skolotāja Olita Truskovska