Eiropas Valodu diena 3. klasēs

Katru gadu 26. septembrī mūsu skola svin Eiropas Valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām un to daudzveidībai.

Eiropa ir bagāta - tajā runā vairāk nekā 200 valodās. Tā  ir bagātība, kas jāatzīst, jāizmanto un jālolo.    Šogad atzīmējām šo dienu 25.septembrī (26. septembris – sestdiena).     Eiropas Valodu dienā skolēni no 3.a, 3.b un 3.c klases atkārtoja dziesmas par sveicieniem angļu valodā ``Good morning, Hello and Welcome`` un ar interesi pētīja sveicienus ``Labrīt`` 24 Eiropas valodās. Nolēmām uzrakstīt un izveidot nelielu izstādi par iegūtiem materiāliem, lai varētu pēc tam to kopīgi apskatīt, iepazīties ar sveicienu daudzveidību  un  paplašināt savu redzesloku.      Mērķis - ir iedrošināt skolēnus uzzināt vairāk par citu Eiropas  Savienības valstu dažādu valodu sveicieniem. Vispopulārākās valodas bija vācu, spāņu, itāļu un, protams, mūsu kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju sasveicināšanās. 3.klasē skolēni tikai sāk nopietnāk mācīties angļu valodu, tomēr tas var turpināties  visu mūžu.