MŪSU JAUNIE VIJOLNIEKI

Ir izskanējis Ludzas Mūzikas pamatskolas un biedrības „Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” rīkotais IV Latgales jauno vijolnieku  konkurss, kas šogad norisinājās attālinātā  formātā. Konkursā tikai aicināti piedalīties  Latgales reģiona mūzikas skolu IP Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle 2.-9. klašu audzēkņi.

Konkursā piedalījās kupls dalībnieku skaits - 30. Tika  pārstāvētas 12 Latgales reģiona skolas. Konkursantu  uzstāšanās video vērtēja kompetenta žūrija: Arigo Štrāls - J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, LNSO mūziķis, Inese Štrāle - J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas vadītāja, LNSO mūziķe, Lolita Greitāne - Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore.

Krāslavas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja 5. vijoļspēles klases audzēkne Agnese Pauliņa (skolotāja Inga Laura) un 5. vijoļspēles klases audzēknis Kristers Gapševičus (skolotāja Anastasija Mališeva), kuri mācās Krāslavas ģimnāzijā.

Apsveicam AGNESI ar iegūto 1. vietu un KRISTERU ar iegūto 2. vietu!

Vēlam arī turpmāk uzdrīkstēties apliecināt savu talantu, savas darba spējas!

Anastasija Mališeva,
vijoles spēles skolotāja

Vairāk informācijas -

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/1/category/izglitiba/article/3/novadnieku-panakumi-iv-latgales-jauno-vijolnieku-konkursa.html