Angļu valodas olimpiādes uzvarētāji

 Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12.klašu ANGĻU VALODAS 50.olimpiādes rezultāti. 

2.vieta - Elizabete Stola - 12.klase
3.vieta - Daniela Timma - 12.klase
3.vieta - Armands Vagals - 11.klase
Atzinība - Markuss Kozinda - 11.klase

Paldies angļu valodas skolotājiem Olgai Saričevai un Anitai Mateja par ieguldīto darbu.

Apsveicam godalgotu vietu un Atzinību ieguvējus - skolēnus un pedagogus!