Uzvara vēstures olimpiādē

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9., 10.-12. klašu Vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posma rezultāti.

1.vieta - Viktorija Vaišļa  (9.klase)

1.vieta -  Dagnis Beitāns- Špaks (12. klase)

2.vieta -  Viesturs Andžāns (11. klase)

3.vieta - Ervīns Jakovelis (11.klase)

atzinība-  Evita Gorenko (10. klase).

Paldies vēstures skolotājam Viktorijai Naļivaiko un  Dzintrai Rateniecei par ieguldīto darbu.