PILOTPROJEKTS "LATGALIEŠU RAKSTU VALODAS APGUVE SKOLĀ"

Krāslavas ģimnāzijas skolēni 2021./2022.m.g. piedalījās pilotprojektā “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā”  pēc līguma Nr. 2021-1-ZIE006 no 2021. gada 7. septembra starp Valsts kultūrkapitāla  fondu un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju.

Bija liels gandarījums par iespēju realizēt mācību priekšmeta ”Latgaliešu rakstu valoda” fakultatīvu mūsu skolā, lai skolēni varētu pilnvērtīgi sazināties latgaliski, apzināt latgaliešu rakstu valodas nozīmi personības attīstībā. Darbojoties ar skolēniem, varēja  secināt, ka viņus tas uzrunā, interesē, motivē apgūt kaut ko jaunu, līdz šim vēl nezināmo.

Lai darbs būtu produktīvāks, bija organizētas tiešsaistes, kur pedagogi dalījās pieredzē par savu darbu šajā projektā. Pedagogiem bija jāizstrādā labās prakses piemēri, lai varētu to realizēt turpmāk mācību procesā.

   Mācību gada laikā pievērsāmies dažādām tēmām, mācījāmies rakstīt vārdus - nosaukumus latgaliešu rakstu valodā. Man ļoti patika darboties šajā pilotprojektā, tādējādi es varēju skolēniem veidot izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā etniskās identitātes sastāvdaļu. Vēlos pateikties par iespēju ņemt dalību šajā pilotprojektā!

Īpašs PALDIES projekta vadītājai Veronikai Dundurei!

Olita Truskovska

Krāslavas ģimnāzijas

"Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā"

fakultatīva vadītāja

Autora foto

Ilustratīvs foto no interneta