Bioloģijas olimpiādes sasniegumi

 Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. klašu BIOLOĢIJAS 43.olimpiādes 2.posma rezultāti.

2. vieta - Rihards Indrikovs /9.kl./ 

2. vieta - Viesturs Andžāns /11.kl./ 

3. vieta - Ervīns Jakovelis /11.kl./ 

3. vieta - Elizabete Stola /12.kl./

Paldies par ieguldīto darbu bioloģijas skolotājai Līvijai Malahovskai.

Apsveicam godalgotu vietu ieguvējus!