MŪSU SKOLĒNI SAŅEM LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA PATEICĪBAS RAKSTUS

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pateicības rakstu pasniegšana sekmīgākajiem, aktīvākajiem Latgales vidusskolu absolventiem nu jau ir tradīcija.

Arī šogad sadarbībā ar Latgales pašvaldībām LPR pateicības raksti tiks pasniegti 40 Latgales vidusskolu absolventiem, tostarp sešiem Krāslavas novadā un 2 no mūsu skolas -  Krāslavas ģimnāzijas absolventam Viesturam Andžānam un Krāslavas ģimnāzijas absolventei Evelīnai Kristai Sitnikai.

Jūs esat mūsu Lepnums!

Avots: https://lpr.gov.lv/lv/2022/absolventiem-pasniegti-lpr-pateicibas-raksti/#.YqboxLLP2Uk