PATEICĪBA PAR AUGSTIEM MĀCĪBU SASNIEGUMIEM

Labāko, radošāko un talantīgāko skolēnu attīstības, izaugsmes un intereses veicināšanai Krāslavas novada pašvaldības dome 2021. gada beigās, plānojot gada budžetu, piešķīra naudas summu skolēnu un viņu skolotāju apbalvošanai par augstiem sasniegumiem reģiona, valsts vai starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, konkursos un sacensībās 2021./2022. mācību gadā.

Apbalvošanai izvirzīto vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes skolu skolēnu un skolotāju, interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu un skolotāju saraksts tiek veidots pēc izglītības iestāžu sniegtās informācijas.

Šī gada maija mēneša beigās naudas balvas 1900 eiro apmērā ir piešķirtas 48 skolēniem, kuri kopumā izcīnīja desmit 1. vietas, piecpadsmit 2. vietas, divdesmit divas 3. vietas, un 23 pedagogiem, kuri ieguldīja darbu savu skolēnu sagatavošanā.

Krāslavas novada domes un Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vārdā izsaku pateicību skolēniem, viņu pedagogiem un vecākiem par darbu un atbalstu, kas vainagojās ar izciliem rezultātiem! Lai vasaras brīvlaikā gūtas pozitīvās emocijas sniedz spēkus nākamajiem panākumiem!

2021./2022.mācību gada noslēgumā apbalvoto izglītojamo un pedagogu sarakstus var apskatīt šeit.

Snežana Petroviča,
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Avots - http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pateiciba-par-augstiem-macibu-sasniegumiem.html