EKSELENCES MEDAĻA DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDĒ

Šogad 23. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde notika attālināti nepārtrauktā tiešsaistē. Skolēni darbojās metāla, kompozītmateriālu, tekstila, kartona, stikla, un dažās iepriekš pieteiktajās materiāla tehnoloģiju jomās. Darbu visu laiku vēroja ekspertu grupa un komunicēja ar skolēniem.

6.–7. klašu skolēni veica darbu plaknē, 8.–9. klases skolēni veidoja telpisku kompozīciju un 10.–12. klašu skolēni strādāja pie trīs dimensiju funkcionālā dizaina priekšmeta – skolēniem bija jāizgatavo izstrādājums ar praktisku pielietojumu par galveno varoni.

Mūsu skolas 10.klases skolnieces Karīna Prudņikova un Alise Sardiko izvēlējās ilustrēt pasakas “Kaķīša dzirnavas” varoni. Viņām bija sagatavotas kuba konstrukcijas pamatnes telpiskas kompozīcijas izstrādei. Lai varētu veiksmīgi izgatavot gala darbu, lielu darba daļu 10.b. klases skolnieces veltīja idejas izstrādei un pasakas tēmas interpretācijai. Tas bija 23. atklātās tehnoloģiju un dizaina olimpiādes sagatvošanās posms. Nākamais posms bija darba izgatavošana ZOOM platformas tiešsaistē. Organizatori bija Rīgas Mākslas un mediju tehnikums. Pirms darba uzsākšanas dalībniekiem ZOOM platformā tika demonstrēts dizaina elements, kas viņiem bija jāintegrē jau zināmajā darba idejas skicē un tālāk galadarbā. Tas pilnībā izslēdz jau iepriekš izgatavotu vai radītu ideju realizācijas iespēju.

Abas meitenes 23.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē sasniedza ekselences līmeni!

Ilona Stepiņa,

Krāslavas ģimnāzijas Dizaina un tehnoloģiju skolotāja