3.b AR PRIEKU UZ SKOLU!

🍂Kas visu izteic bez mēles?

Man saka: tā grāmata,

Ar viņu vislabākās spēles

Un mīļākā saruna.

/ Rainis /

🍂 3. b klase ar PRIEKU DODAS UZ SKOLU ! 🍂

Dace Samsonoviča,

3.b klases audzinātāja