TĒVU DIENA 3.KLASĒ

Tētim✨️

Saņem manu mazo roku

Savā lielā plaukstā, 

Sasildi un drosmi dod✨️

Ceļa brīdī aukstā.

Paņem mani savās rokās,

Uzcel augstu plecos -✨️

Lai mans mazums lielāks top,

Lai es tālāk skatos,

Lai es redzu tālāk priekšā,✨️

Lai es redzu to, kas būs.

Palīdzi man mazās dienās,✨️

Kas tik ātri lielas kļūs! 

/Inta Svaža/

Sveiciens mūsu SUPERĪGAJIEM TĒTIEM svētkos!

3.b klase un klases audzinātāja Dace Samsonoviča