PATRIOTISMA MĒNESIS 1.KLASĒ

Mums ir latvju dainas austas.

Mums ir Rainis – Aspazija.

Lāčplēsis ar lāča spēku.

Sprīdītis ar sirdi cēlu.

Novembris ir patriotisma mēnesis, laiks, kad varam lepoties ar savas valsts vēsturi un novērtēt tagadni. 1.a klases skolēni mēneša garumā aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs. Mūzikas stundās mācījās valsts himnu un dziesmas par Latviju. Klases stundās uzzināja, kādi ir valsts simboli un svētku tradīcijas, skatījās filmas par Lāčplēša dienu un par Latviju. Latviešu valodas stundās mācījās tautasdziesmas un teica novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā. Vizuālās mākslas stundās veidoja radošus darbus. Dizaina un tehnoloģiju stundā apmeklēja keramikas darbnīcu, kur iepazinās ar atraktīvo podnieku Valdi Pauliņu un piedalījās māla izstrādājumu tapšanas procesā. Visatbildīgākais darbs bija  - sagatavot priekšnesumu kopā ar vecākiem un piedalīties konkursā “Latvija”.

Visas aktivitātes veicina skolēnu piederības izjūtu Latvijas valstij un kultūrai. Paldies visiem vecākiem par sadarbību un atbalstu!

Ināra Krute,

1.a klases audzinātāja