PATRIOTISKO DZIESMU KONKURSĀ

Ar patriotiskām latviešu dziesmām  ģimnāzisti  ieskandināja Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.  Tradicionālajā latviešu Patriotisko dziesmu konkursā piedalījās visi 7.-12.klašu kolektīvi un apvienotā 11.a un 11.b klašu grupa.

 Konkursa mērķis -  popularizēt latviešu patriotisko dziesmu, apliecinot savu piederību Latvijai.

Esam pateicīgi  mūzikas un latviešu patriotisko dziesmu jomā pieredzējušajiem žūrijas locekļiem - PII” Pīlādzītis” mūzikas skolotājai Vijai Gončarovai, sieviešu vokālā ansambļa ”Noktirne” dalībniecei Valentīna Pitrānei, Krāslavas novada domes pārstāvei Ievai Dzirkalei, Krāslavas novada vienības jaunsargu  instruktorei Alisei Samsanovičai, mūzikas skolotājām  Ilonai Aprupei, Skaidrītei Gasperovičai un Ludmilai Artemenkovai par klašu kolektīvu ieguldītā darba un snieguma novērtējumu. Īpaša pateicība  par kopā būšanu, dziesmām un specbalvām - Labsajūtu meistarklašu apmeklējumu 10.a un 11.a,b klašu kolektīviem viesu mājas Karine Home īpašniecei Karīnai Stivriņai.

Dažas jauniešu atziņas  par pasākumu:

- Patika, ka jutu kopības sajūtu ar skolu un Latviju.

- Laba, atbildīga pasākuma organizācija, sirsnīga atmosfēra.

- Pasākums nebija pārāk garšs.

- Bija redzams, ka visas klases ļoti centās.

- Man patika uzstāties citu priekšā.

- Bija interesanti tie priekšnesumi, kurus varēja gan klausīties, gan skatīties.

- Dažas klases izmantoja mūzikas instrumentus.

- Paldies mūsu klases audzinātājai par iesaistīšanos.

- Izrādās - es arī dziedu un mums visiem kopā skan!

- Nākošgad gan mēs  mēģināsim biežāk, lai skanētu labāk.

- Beidzot atkal notiek tradicionālais konkurss!

Latviešu Patriotisko dziesmu konkurss noslēdzies, bet pozitīvās emocijas iemājojušas daudzu sirdīs, izskanējušās dziesmas dungojam vēl šodien. 

Jaunieši!

Paldies jums par gūto pārliecību, ka Latvijā aug stipra un patriotiska jaunatne!

Vija Konceviča,

direktora vietniece 

Ženijas Nikolaičenko foto