TIKAI KOPĪBĀ LIELS SPĒKS!

Mūsu prieks un lepnums ir neizmērojams par patriotiski, optimistiski un vienoti nosvinēto Latvijas dzimšanas dienu 1.-4. klašu grupā. Izrotātās klases, svinīgs apģērbs, skanīgas dziesmas, raits deju solis un no sirds nodziedātā Latvijas himna liecina par jaunās paaudzes, viņu vecāku un pedagogu cieņpilnu attieksmi pret mūsu valsti un tās cilvēkiem.

 Paldies visiem par ikdienas ieguldījumu  svētku sajūtas radīšanā un sirdssiltiem svētkiem.

Vija Konceviča,

direktora vietniece