BALTIEM SOĻIEM ZIEMA NĀK

15.novembrī, mēs 10.klases skolēni mācību priekšmeta “Uzņēmējdarbības pamati” ietvaros pie skolotājas Agitas Svarinskas, devāmies uz profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra Kokapstrādes bāzi, ar mērķi piedalīties labdarības akcijā “Baltiem soļiem ziema nāk”.

RVT skolotāja Jāņa Kukļa vadībā iepazinām un izmēģinājām darbu ar koku, dzinām naglas baļķī, palīdzējām līmēt paplātes, izgriezām un nopulējām lāpstiņas un eņģeļus. Mūsu sagatavotās dāvanas tiks nogādātas Krāslavas novada veco ļaužu pansionāta "Priedes" iemītniekiem  un aprūpes centra darbiniekiem.

Laiks tika pavadīts interesanti un izglītojoši.

Alise Blaževiča, Juliāna Silineviča, 

Lija Ignatjeva, Edvīns Medvedevs

Agitas Svarinskas foto