KVESTS ATTAISNO GAIDAS

Saspringtajā un pasākumiem piesātinātajā laikā 29.novembrī notika projekta ”Atbalsts izglītības pašpārvalžu attīstības programmas ”Kontakts” iniciatīvu projekta ”Uzlādē sevi un citus!” īstenošanas  4.aktivitāte - kvests. Komandas līdzšinējā pieredze  bija kā izklaides aktivitātes pakalpojuma saņēmējiem. Šoreiz projekta atbildīgajiem bija pašiem jāizveido kvesta uzdevumi ar rezultatīvo rādītāju - attīstīt iniciatoru organizatoru prasmes un veicināt atbildības prasmju veidošanos par pasākuma organizēšanu. Kvests izrādījās kā ideāls komandas saliedēšanās veids, kurā ir iespēja pārliecināties par zināšanām, loģikas un radošuma spējām. Labā domubiedru kompānijā, apgūstot tēmu “Līdzdalība”, minot krustvārdu mīklu, zīmējot, līmējot, laiks paskrēja nemanot. 

Paliekošās pozitīvās emocijas, kolektīvi uzzīmētais šedevrs - glezna, apsveikumi un pieredze organizējot kvestu,  ir stimuls turpmākajai pašpārvaldes darbībai.

Pasākumā  piedalījās Krāslavas ģimnāzijas absolvents, savulaik skolēnu pašpārvaldes aktīvists Ričards Škagals. Ričards jauniešiem izstāstīja par līdzdalības un sabiedriskās aktivitātes nozīmi viņa dzīvē. Ir ieceres turpmākajai  sadarbībai līdzdalības veicināšanā.

Un vēl - ja nepieciešama palīdzība kvesta organizēšanā - mums ir pozitīva pieredze!

Komandas vārdā,

direktora vietniece Vija Konceviča.