Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunieši Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki

23.septembrī notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 5.sezonas atklāšana. Arī Krāslavas Valsts ģimnāzijā izveidojās 10. - 11. klašu skolēnu komanda, kura, sadarbojoties ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, citām vēstnieku skolām, apgūs parlamentārās demokrātijas būtību, lai izprastu pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību – pilsoņa spēku demokrātijas apstākļos.

      Atklāšanas pasākumā ģimnāzisti piedalījās tiešsaistē. Noklausījāmies Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzrunu par parlamentārās demokrātijas būtību. Viena no parlamentārās demokrātijas priekšrocībām ir dažādu sabiedrības grupu iesaiste parlamenta darbības uzraudzīšanā. Par demokrātijas nozīmi un līdzdalību runāja Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Politoloģe Žaneta Ozoliņa pastāstīja par vēstnieku skolas darbību, iecerēm šajā mācību gadā.

     Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ietvaros notiks lekcijas par Eiropas Savienību, par Saeimas lomu Latvijas Eiropas politikas veidošanā, par izpildvaru, par tiesiskumu u.c. Pētot parlamentārās demokrātijas būtību, ģimnāzistu komanda šajā mācību gadā organizēs atklātu stundu, diskusijas par aktuāliem jautājumiem, intervēs dažāda vecuma cilvēkus, tiksies ar politiķiem. Tas palīdzēs skolēniem tapt par aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem.

                                            Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Viktorija Nalivaiko