Latvijas Kultūras kanona konkurss 2020–2021 "Kultūras kanons, mērs vai impulss izaugsmei"

Latvijas Kultūras akadēmija jau devīto gadu rīko konkursu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēniem. Kultūras kanona konkursa mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā sociālā, ekonomiskā un radošā potenciāla izmantošanu, Latvijas kultūras kanonā nosaukto vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu atšķirībām, kā arī veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.

2020./2021. mācību gadā ikgadējā Kultūras kanona konkursa moto ir [IZ]Augam: no kanona, ar kanonu, pāri kanonam. Ķermeņa augšana, prāta un gara izaugsme ir sajūtas un pieredze, kas pavada ikvienu vidusskolēnu. Augšanai ir savi mērogi un cikli cilvēku un valstu dzīvēs. Augot ir vēlme saglabāt drošību, stabilitāti, nemainību, vienlaikus apstrīdēt kanonus un standartus. Konkursa ietvaros skolēni pētīs un pārdomās augšanas un izaugsmes tēmu kultūras kanona vērtībās.

Visus gadus Krāslavas Valsts ģimnāzija piedalās šajā konkursā ar labiem rezultātiem. Galvenais, skolēni gūst pieredzi, gan strādāt ar kultūras kanona daudzveidīgajām vērtībām, atlasīt un analizēt, izvēlēties sev tuvākās vērtības, sasaistīt ar mūsdienu jauniešu vērtībām. Katra piedalīšanās konkursā ir pieredze prezentēt un aizstāvēt savu viedokli žūrijas priekšā.

Šogad konkursā Latgales kārtā  piedalījās 11.c klases skolēni - Karīna Stikute, Evelīna Krista Sitnika un Ervīns Jakovelis. Viņi izvēlējās  pētīt tautastērpu un saistīt to ar personīgo izaugsmi.

Šoreiz izaicinājums bija divkāršs, jo viss notika attālināti. Lai arī mūsu komanda netika tālāk, tomēr pieredze bija liela. Prezentēt no mājām pa vienam, sadarboties caur Zoom ir daudz sarežģītāk.

Paldies Karīnai, Evelīnai Kristai un Ervīnam par piedalīšanos Kultūras kanona konkursā, par uzdrīkstēšanos izmēģināt kaut ko jaunu un gūt pieredzi!

Skerškāne Inga,

vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāja