Kino visiem un visur Latvijā

Es domāju, ka mākslas darbs nav saprašanai:

 tas nav matemātikas uzdevums vai zinātnisks raksts,

filma tāpat kā mūzika ir uztverama ar emocijām,

nevis prātu.

Laila Pakalniņa, režisore

 

Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta “Kino visiem un visur Latvijā” aktivitātes izglītības iestādēs kopš 2018. gada tiek nodrošinātas sadarbībā ar programmu “Latvijas skolas soma”.

Projekta ietvaros visā Latvijā tiek piedāvāts skolotājiem iekļaut latviešu filmas mācību stundu programmās. Bērniem un jauniešiem ir pieejamas gan filmas par Latvijā vēsturiski nozīmīgām personām un notikumiem (“Zigfrīds Anna Meierovics”, “Tēvs nakts”, “Bille”, “Ievainotais jātnieks”, “Dziesmuvara”, “Baltijas ceļš”, “Mērijas ceļojums”,u. c.), gan jaunās spēlfilmas un animācijas filmas (“Jelgava 94”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, “Bize un neguļa”, “Es esmu šeit”, “Paradīze 89” u.c.). Mazāko klašu bērni tiek iepazīstināti ar Latvijas animācijas filmu vēsturi, integrējot mācību stundās gan tās pamatlicēju Arnolda Burova un Rozes Stiebras veidotos darbus, gan studijas AB leļļu filmas, Nila Skapāna plastilīna animāciju, režisora Edmunda Jansona filmas un kinolektorijus.

Ar programmas "Latvijas skolas soma" starpniecību visiem Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem ir iespēja veidot interesi par latviešu kino, kas ir ilgtspējīgs solis vēl kvalitatīvākas izglītības virzienā. Kino medija izmantošana izglītības programmā veicina mācību procesa dažādību, kas palīdz audzēkņos veidot interesi par dažādiem tematiem, piemēram, vēsturi, sociālajām zinātnēm un mākslu, kā arī var ieinteresēt skolēnus uzzināt vairāk par kino nozares profesijām, paverot jaunas iespējas nākotnes mērķiem.

Skolēni ar interesi vēroja latviešu multfilmas, minēja mīklas, paši sacerēja mīklas, mācījās saklausīt īpašības vārdus un lietvārdus, zīmēja, stāstīja par dabas aizsardzību, uzzināja, kur dzīvo rūķīši un kā lasa neredzīga meitene. Un kāda ir Tava mīļākā latviešu filma?

 

 

Materiālu sagatavoja

programmas “Latvijas skolas soma”

 koordinatore  Skaidrīte Gasperoviča