2.KLASE LASA

21.februāris- starptautiskā dzimtās valodas diena.

Arī 2.b klases skolēni aktīvi piedalījās. Lasīja savu līdzpaņemto grāmatiņu, ar lielu centību glīti norakstīja tekstiņu. Klasē pārrunājām par mūsu dzimto valodu - latviešu valodu.

Grāmatu lasīšana tradicionāli ir saistīta ar izglītību – domāšanas un pasaules izpratnes veidošanos, leksikas bagātināšanu un koptas literārās valodas veidošanos runā un rakstos. Lasītprasme un intereses par lasīšanu un valodu rosināšana ir arī pilnveidotā mācību satura un pieejas viens no būtiskiem akcentiem.

Inta Beikule,

2.b klases audzinātāja