VEIKSME KONKURSĀ!

    Krāslavas ģimnāzijas  1.a klases skolniece Lolita Truskovska piedalījās Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā konkursā “Vardulēna Brašuļa dzimšanas diena”.

  Bija jāizpilda uzdevumi,  jāuzzīmē vai jāuzraksta, ar ko vardulēns Brašulis cienās savus draugus.

Lolitai uzsmaidīja veiksme, un viņa kļuva par Latviešu valodas aģentūras  valodas spēļu klubiņa konkursa uzvarētāju. Balva - galda spēle "56 spēles pret garlaicību".

https://valoda.lv/janvara-konkursa-vardulena-brasula-dzimsanas-diena-rezultati/

Olita Truskovska,

vizuālās mākslas skolotāja