Uzvara vācu valodas olimpiādē

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12. klašu Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2.posma rezultāti

1. vieta - Evita Gorenko /10.kl./ 

Paldies par ieguldīto darbu vācu valodas skolotājai Romualdai Vešterei