SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU KOMANDU MĀCĪBAS

No 7. līdz 9. martam Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu padomes pārstāvji - Kristīne Daļecka, Liāna Plinta un Diāna Višņakova kopā ar skolotāju Ilonu Stepiņu piedalījās projekta “Kontakts” apmācībās. Apmācības šoreiz notika Rēzeknes novadā viesu mājā "Zaļā Sala".

Galvenais uzdevums bija iepazīties ar projekta jauninājumiem, kā arī ar tā būtību un projekta izveides niansēm. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem bija uzrakstīt sava projekta idejas pieteikumu, kuru izvirzīs kā mērķi finansējuma ieguvē. Jaunieši un pedagogi aktīvi iesaistījās neformālajās apmācībās trīs dienu garumā.

Pirmajā dienā apmācību dalībnieki iepazinās, iesaistoties aktivitātēs, dalījās pārdomās un uzzināja, kas ir līdzdalība. Šī gada tēma ir papildināta ar jaunu koncepciju - iekļaušana. Ko tas nozīmē un kā iekļaut audzēkņus ar dažādām vajadzībām skolēnu pašpārvaldē, mums pastāstīja sabiedriskā labuma un jauniešu iesaistes, un projektu biedrības vadītāja Kristīna Kastronova.

Otrā diena bija sarežģītāka: ar vairākumu aktivitāšu palīdzību tuvojāmies sava projekta idejas rakstīšanai. Izvērtējām problēmas, izvirzījām mērķi un attiecīgi pierakstījām veicamos uzdevumus. Šis darbiņš palīdzēja atrast nepieciešamos projekta risinājuma ceļus.

Trešā diena bija vissarežģītākā – tapa projekta lielākā daļa. Idejām un pārdomām bagātas dienas bija aizvadītas. Daudz uzzinājām un interesanti pavadījām laiku trīs dienu garumā. Mājās devāmies ar ideju, kuru jāiesniedz projekta realizācijai. Darba bija daudz, bet, neskatoties uz grūtībām, projektu iesniedzām. 

Cerēsim uz tā atbalstu!

Liels paldies Kristīnai Kastronovai un Sergejam Andrejevam, kuri Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta konkursa "Kontakts" ietvaros visu trīs dienu laikā bija kopā ar mums un vadīja šīs  interesantās apmācības!

Kristīne Daļecka, Diāna Višņakova un Liāna Plinta,

Krāslavas ģimnāzijas pašpārvaldes dalībnieki.

 Diānas Višņakovas un Kristīnes Daļeckas foto