TU VĪNMĀR LOBŌKS PALIKT SŌC

   2023.gada 9.martā es kopā ar Krāslavas ģimnāzijas latviešu valodas skolotāju Intu Japiņu  devāmies uz Aglonas vidusskolu. Mēs ņēmām dalību  Naaizmērstulei veltītā Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursa noslēguma pasākumā. Konkursa moto ir rakstnieces Neaizmērstules vārdi: "Tu vīnmār lobōks palikt sōc". Es pirmo reizi piedalījos tādā konkursā, tāpēc man tās bija jaunas emocijas un sajūtas! Pasākumā es guvu jaunas atziņas, uzklausot citu talantīgu skolēnu radošo darbu fragmentus. Konkursam bija iesniegti 70 jaunrades darbi, ko vērtēja nopietna žūrija (Daugavpils Universitātes pasniedzēji, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēji u.c.)

Protams, es lepojos ar sevi, jo esmu ieguvusi 1.vietu starp 8.-9. klašu grupām, kā arī trīs simpātiju balvas. To visu es nevarētu sasniegt bez atbalsta no manas skolotājas Intas Japiņas puses un arī no maniem vecākiem. Tikai cītīgi strādājot, tu spēsi kaut ko sasniegt. Ceru, ka manī paliks tas gara spēks un es turpināšu piedalīties šajā konkursā arī nākamgad!

Ieva Mežiņa,

Krāslavas ģimnāzijas 8.a klases skolniece

Vairāk informācijas - https://preili.lv/244117/aglona-nosledzies-naaizmerstulei-veltitais-latgales-novada-lauku-skolu-jaunrades-darbu-un-ilustraciju-konkurss/