POP UP IZSTĀDE “ES ESMU EIROPAS SAVIENĪBA!” UN “PRĀTA SPĒLES”

Liels paldies projekta koordinatorei un Eiropas kustības Latvijā vadītājai Lienei Valdmanei, kuras komanda 7.martā ieradās mūsu skolā, lai kopā ar Krāslavas ģimnāzijas skolēniem radoši  izzinātu Eiropu. POP UP izstāde un "Prāta spēles" ir daļa no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā sniegtā atbalsta Eiropas zinību apguvei neformālā veidā, gatavojoties Eiropas eksāmenam un Eiropas dienai 9. maijā. Izstādes veidošanā piedalījās 7. – 9. klašu skolēni, bet prāta spēlēs 9. -12.klašu ģimnāzisti. Pie balvām tika gan oriģinālāko mākslas darbu veidotāji, gan erudītākie prāta spēles dalībnieki.

"Prāta spēlēs" bija 8 kārtas, katrā 5 jautājumi. Kopā 40 jautājumi. Cīņa bija spraiga! Svarīgas bija ne tikai zināšanas, bet arī uzmanība.

Prāta spēļu uzvarētāji: Anita Jurkeviča, Armands Baldiņš, Ļubomila Abramova, Dominika Stivriņa un Justīne Nartiša.

Piedāvāju palasīt 9.a klases skolnieces Annas Gubas atsauksmes par pasākumu:

"Šonedēļ mums radās iespēja atpūsties no mācībām, pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt ko jaunu par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un citām lietām. Pirmā notika informējoši - atraktīva nodarbība, kur tika apspriests ES pastāvēšanas mērķis, dažādas regulas, dalības noteikumi u.t.t. Nodarbībā 20 minūšu laikā bija jāieslēdz sava radošā domāšana, jāatrod, jāveido un jāsakombinē objektā to, kas tev saistās ar Eiropas Savienību. Kā darba materiālus varēja izmantot visu to, kas atradās pa rokai - monētas, karodziņus, spēļu mašīnas, papīra dekorācijas, zīmuļu paliktņus un citus līdz šim neredzētus priekšmetus.

Pati todien uz skolu nesu vijoli, tāpēc pārvērtu to par apskates objektu - aptinu ar šalli, ar līmi pielīmēju uzzīmētas, izbolītas acis, ieplestu muti un izbiedētas uzacis, izveidoju plaisas, lai pastiprinātu nesto domu. Kā "odziņas" elementu pie tapām piestiprināju pulksteni. " Eiropas Savienības dalībvalstis ir ļoti dažādas - sākot ar to kultūrām, reliģiskajiem uzskatiem, uzturu un beidzot ar atrašanos pasaules kartē. Mūziku var uzskatīt par šo tautu vienojošo elementu - tā iedvesmo, piepilda un vieno. Ar šalli apsieta, vijole nevar skanēt un radīt mūziku. Ja vairāk cilvēku atvērtu savas sirdis mūzikas iedarbīgajai būtībai un "atraisītu šo šalli", dažādās tautas būtu vēl vienotākas," - prezentējot savu darbu, skaidroju es.

Vēlāk mums iepriekš iegūtās zināšanas par ES bija iespēja pārbaudīt online - testā. Tests sastāvēja no vairākām kārtām, daudziem un dažādiem jautājumiem saistītiem, piemēram, ar eiro-valūtu, Eiropas Savienības himnu un Latviju. Testa beigās tiem, kuri ieguva visvairāk punktu, pasniedza balvas."

Arī mani klasesbiedri pozitīvi atsaucās par šonedēļ notikušajām aktivitātēm:

" Visi darbinieki bija atsaucīgi, tāpēc man bija patīkami uzdot jautājumus un klausīties plašas, bet, tajā pašā laikā, konkrētas atbildes. Īpaši man patika izstāde, jo Liene Valdmane, kura mums šo nodarbību vadīja, aktīvi komentēja katru darbu un paralēli stāstīja interesantus faktus, kurus es līdz šim nebiju zinājusi. Liels paldies par šo brīnišķīgo pasākumu!"

/ Jekaterina Mihailova /

" Prāta spēle bija labs veids, kā pārbaudīt manas un citu zināšanas par Eiropas Savienību. Balva, ko ieguvu (lādētāja vads), noteikti man nākotnē noderēs."

/ Justīne Nartiša /

" ES nodarbība bija forša, jo daudz ko atsaucu atmiņā un guvu arī jaunas zināšanas. Manuprāt, tas ir interesanti. Šo informāciju turpmāk var izmantot darbos, tā būs diezgan aktuāla un plaša tēma. Patika veicamie uzdevumi, jo vajadzēja padomāt un arī sarunāties par to ar citiem. Katrs izteica savu viedokli."

/ Samanta Džastina Riekstiņa /

" Nodarbībās bija interesanti uzzināt vairākus jaunus faktus par ES un iespējām, kuras tiek piedāvātas mums šeit pat Krāslavā. Man patika viktorīnas jautājumi, kuru dēļ nācās "pakustināt smadzenes", kā arī atmiņā palika daži fakti, par kuriem agrāk neesmu dzirdējis. Ļoti neparasts uzdevums, savukārt, tika sniegts aktivitāšu sākumā, kad vajadzēja atrast “pa rokai” ko tādu, kas saistās ar ES un vēlāk to prezentēt kā izstādes objektu."

/ Gregors Pauliņš /

Ceru, ka kalendārā jau esat iezīmējuši 7., 8. un 9. maiju. Kāpēc? Būs taču jāraksta Eiropas eksāmens!

Dzintra Rateniece,

vēstures skolotāja

Autora foto