2.KLASE DARBOJAS AR 3 D PILDSPALVĀM

2.b klases skolēni vizuālās mākslas stundās izmanto jaunās tehnoloģijas.
Darbojāmies radoši, izmantojot 3 d pildspalvas. Skolēni izgatavoja telpiskas figūras. Starppriekšmetu saikne - matemātika, latviešu valoda, vizuālā māksla. 
Aktīvi darbojās visi skolēni, jo tas bija interesanti.
Paldies datorikas skolotājai Daigai Kušnirei par sadarbību un atbalstu.
Jau kuro reizi pārliecinos, ka darbojoties praktiski, ir interesanti un radoši. Skolēniem ļoti patīk tādas nodarbības.

Inta Beikule,

2.b klases audzinātāja

Autora foto