Jauna tradīcija

Zinību dienā skolā viesojās kāds pasaku tēls - Mazais princis, kurš ir apceļojis ļoti daudzas planētas un katrā no tām ko jaunu ir uzzinājis un mācījies - atšķirt labo no ļaunā, patieso no melīgā, skaisto no neglītā. Meklējot mīļus cilvēkus, Mazais princis šķērsoja milzīgu tuksnesi, līdz uzgāja Rožu dārzu. Un tad saprata, ka viņa roze nebūt nav vienīgā. Un vēl, ka būt unikālam nenozīmē savā īpašumā iegūt vienu vienīgo rozi visā pasaulē. Unikalitāte rodas tad, kad šajās attiecībās pamostas mīlestība.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā Ilga Stikute Zinību dienas pasākumā teica:

- "Lai šodien dzimst skaista tradīcija – katru gadu skolas pagalmā iestādīt rozi, ko mācīsimies pieradināt un mīlēt -  tad mēs būsim viens otram vajadzīgi. Un iestādīt pirmo Rozi, Mazo princi, uzticēsim skolas direktoram! Veidosim savu dzīvi vēl pilnīgāku, interesantāku, piedzīvojumiem bagātāku un neaizmirstamāku. Un negaidīsim rītdienu, bet sāksim darīt to jau tagad!"
 


Fotografēja
Skaidrīte Gasperoviča