16.MARTS - LEĢIONĀRU PIEMIŅAS DIENA

Leģionāru piemiņas dienā atcerējāmies un nolikām ziedus pie pieminekļa Māte Latgale raud.

Iededzām sveci kā pateicību latviešu leģionāriem.