CEĻĀ UZ SIMTGADI

No sīka pavediena garā greznā jostā

No pirmā solīša varenā dejā

No mazas balstiņas kopkorī svinīgi postā

Mīļā skola sveicam jubilejā.

/I. Nāra/

Šajā mācību gadā svinam Krāslavas ģimnāzijas un Krāslavas pilsētas skaisto jubileju, veidojot un iesaistoties dažādās aktivitātēs. Pirmā akcija, kā atceraties, bija tulpju sīpolīšu vākšana, un ļoti gaidām pavasari, kad skola būs tulpju ieskauta. Ziemā uzcepām lielu svētku torti no sniega, kura mūs priecē vēl tagad. Pašreiz ikviens var iesaistīties akcijā “Apjozīsim skolu” – iepīsim savu gabaliņu lielajā dzijas kamolā. Parādot skolas nozīmīgumu, ievijot tur savus sasniegumus, uzvaras, paaudzes, skaistās tradīcijas, atmiņas un vēsturi.

Noslēgsim jubilejas pasākumu ciklu ar lielo pasākumu, kas notiks šī gada vasarā 9. un 10.jūnijā.

Paldies saku ikvienam  par ieguldījumu skolas dzīvē, par klases aktivitātēm, kas ir veltītas skolas un pilsētas simtgadei.

Šodien mēs vēlamies pasniegt Draudzīgā aicinājuma fonda balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” Krāslavas ģimnāzijas skolotājai, kas par mūsdienu caurviju prasmēm ar kritiskās domāšanas metodēm sāka runāt jau labu laiku atpakaļ – tā ir vēstures skolotāja Viktorija Naļivaiko.

Sandra Nemeņonoka,

direktora vietniece mācību jomā