Filozofijas olimpiādes sasniegumi

Krāslavas un Dagdas novadu FILOZOFIJAS 2.posma rezultāti.

1.vieta - Kristīna Filatova (11. klase) uzaicināta uz valsts olimpiādi, uz 3.posmu

2.vieta -  Evelīna Krista Sitnika - (11. klase)

2.vieta - Karīna Stikute - (11. klase)

Paldies par ieguldīto darbu filozofijas skolotājai Viktorijai Naļivaiko.

Apsveicam godalgotu vietu ieguvējus!