CERN. Krāslavas ģimnāzijas fizikas skolotāja Ženēvā (Šveicē)

Šī gada 1.janvārī Latvijas fizikas skolotāji saņēma aicinājumu piedalīties CERN skolotāju programmā Baltic Teacher Programme 2023, kura notika š.g. 23.-28. aprīlī Ženēvā, Šveicē. Lai pieteiktos programmai, lūdza aizpildīt pieteikuma anketu, norādot arī savas angļu valodas zināšanas un motivāciju piedalīties programmā. Programmā piedalīties paveicās arī man – Krāslavas ģimnāzijas fizikas skolotājai Ludmilai Koževņikovai.

23.aprīlī mūsu grupa (no Latvijas 12 skolotāji) pēc vietēja laika plkst.21.00  jau veiksmīgi ieceļoja CERN teritorijā. CERN – Eiropas Kodolpētniecības centrs, izveidots ar mērķi atklāt, no kā sastāv Visums un kā tas darbojas. CERN darbojas no 1954.gada un ir veikusi daudzus atklājumus – Higsa bozona un citu elementārdaļiņu atklāšanu, notiek pasaules līmeņa pētījumi daļiņu fizikā, nodrošina unikālu daļiņu paātrinātāju iekārtu klāstu, iesaista pētījumos zinātniekus no visas pasaules, iepazīstina ar pētījumiem un sasniegumiem daļiņu pasaulē studentus, skolēnus, skolotājus. CERN ir dzimšanas vieta vienam no pasaulē pazīstamākajiem izgudrojumiem: globālajam tīmeklim (WWW). Mūsu studenti un doktoranti no Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes veic pētījumus un veiksmīgi strādā CERNā.

No 24.04. līdz 28.04.fizikas skolotājus gaidīja notikumiem bagāta nedēļa. No 9.00 rīta līdz plkst.13.30 katru dienu mums bija lekcijas. Lekcijas lasīja gan par Baltijas valstu (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas) fizikas skolotājiem atbildīgais profesors Jeff Wiener gan profesori no Amerikas, no Latvijas un Šveices. Viss notika angļu valodā. Pēcpusdienā bija ekskursijas uz visiem Lielā hadronu (elementārdaļiņu sastāvdaļiņas, kas pakļaujas stiprai mijiedarbībai) paātrinātāja mazākiem un lielākiem paātrinātājiem un detektoriem. Detektori diametrā sasniedz 27 metrus, atrodas zem zemes, un mēs tos visus apmeklējām. Detektoru nosaukumi ir ALICE, ATLAS, CMS un LHCb, tad vesela virkne ēku, kur glabājas dati, kur tos nolasa, kur atrodas antimatērijas izpēte, kur montē jaunus detektorus un daudz, daudz kā cita, kas saistīts ar daļiņu paātrināšanu, pētīšanu un Visuma evolūcijas pierādīšanu. Lielā hadronu paātrinātāja garums ir 27 km, un zem zemes tas atrodas līdz 100 metru dziļumā Francijas un Šveices teritorijā. Tāpēc mūsu grupa bija reāli gan Šveices, gan Francijas teritorijā. Dzīvojām viesnīcā Šveices pusē, bet 200 metru tālāk jau pastaigājāmies pa Francijas teritoriju.

 Lādēto daļiņu kūļu noturēšanai un korekcijai izmantoti 1624 supravadoši magnēti ar kopējo garumu vairāk kā 22 km. Daļiņu izpētes centrs darbojas no aprīļa līdz septembrim, tāpēc pie pašiem paātrinātājiem un detektoriem, kuros notiek 40 miljoni līdz miljardam daļiņu sadursmes katru sekundi, nelaiž, bet bijām tuvu. Detektorus atdala 7 metru biezas sienas, lai pasargātu cilvēkus no radiācijas un ļoti stipra magnētiskā lauka. Viens magnēts, kas palīdz virzīt mērķī lādētas daļiņas, sver 5 tonnas un ir 15 metru garš!

Tā kā skolotāji bija ļoti noslogoti ar notikumiem bagātu programmu no rīta līdz vakaram, no zinātnes centra teritorijas izdevās aizbraukt uz Ženēvu tikai trešdien. Bet šeit arī viss bija ar noteiktu mērķi - skolotājiem bija jāatrod (pēc iepriekš iedotas kartes) 18 vēsturiski objekti, jāatbild uz jautājumiem testā un jānofotografē sevi pie noteiktiem arhitektūras objektiem. Viegli nebija. Kā pēdējais uzdevums - jāpārpeld ar kuģīti pāri Ženēvas ezeram no viena krasta uz otru un jāatrod Starptautiskais telekomunikāciju centrs, kurā mums notika preses konference par sakaru nodrošināšanu uz sauszemes un arī starp satelītiem. Vakara noslēgumā mūs gaidīja vakars viesnīcas Edelweiss restorānā, baudot nacionālo ēdienu – siera fondī - un dzīvo mūziku.

Piektdienā, 28.aprīlī, CERNā mēs – fizikas skolotāji no Latvijas - bijām pagodināti ar mūsu izglītības ministres Andas Čakšas vizīti. Ministrei bija tikšanās ar profesoriem un doktorantiem no Latvijas, kuri strādā CERNā, kā arī dokumentu parakstīšana - Latvija pirms deviņiem mēnešiem kļuva par CERN asociēto dalībvalsti, kas sniedz iespējas mūsu zinātniekiem daudz plašāk praktizēties CERN laboratorijās un paaugstināt Latvijas zinātnes līmeni.

Milzīgs paldies izglītības ministrei par apmaksātu braucienu, par katram skolotājam individuālo numuru viesnīcā un apmaksātu ēdināšanu!

Patīkami bija uzzināt no Priežmalas pamatskolas direktores Sandras Rakovas, ka CERN strādā un veic pētījumus Priežmalas vidusskolas absolvents, zinātņu doktors Vladislavs Pļešanovs. Pati arī esmu Priežmalas vidusskolas 2001.gada absolvente.

Brauciens CERN ir kolosāls piedzīvojums, iedvesma skolotājam, unikālas zināšanas, ko varu nodot saviem skolēniem, kuri mācās padziļināti fiziku. Tas ir iespaidīgi - pieskarties zinātnei, ieraudzīt visu savām acīm, sataustīt, saprast un  iemūžināt bildēs un atmiņā visas nedēļas laikā iegūtās zināšanas. Bija interesanti, aizraujoši, kolosāli atrasties fantastiskā vietā ar fantastiskiem cilvēkiem!

Esmu gandarīta, bezgala pateicīga Fizikas asociācijas vadītājai Ludmila Belogrudovai par šo burvīgo pieredzi un iespēju!

Paldies Krāslavas izglītības pārvaldei par darba komandējumu uz Ženēvu! Tagad man ir sertifikāts par  apgūtām zināšanām par elementārdaļiņām - 40 stundas!

Paldies ģimenei, radiniekiem, draugiem un paziņām par atbalsta vārdiem!

Milzīgs paldies Krāslavas ģimnāzijas administrācijai un skolotājiem par atbalstu, mīļiem un sirsnīgiem vārdiem!

Ludmila Koževņikova,

Krāslavas ģimnāzijas fizikas un matemātikas skolotāja

Autora foto